Logo Fundacji Estera
Home | Zostań Wolontariuszem | Media | Kontakt |  

Misja Fundacji Estera

Naszą misją jest podejmowanie działań, mających na celu ratowanie życia i zdrowia uchodźców oraz wspieranie ich starań dążących do rozpoczęcia nowego życia na uchodźstwie. Równocześnie skutecznie zmieniamy postawę polskiego społeczeństwa wobec uchodźców będących chrześcijanami z Syrii poprzez uświadamianie, w jak dramatycznej sytuacji są ci ludzie.

Zmierzamy do realizacji tego celu szukając możliwości wprowadzenia zmian ustawodawczych, a później je lobbując u osób, które mają na nie realny wpływ. Promujemy swoje działania zarówno poprzez media tradycyjne, jak i internetowe wraz z social media.

Odnosimy pierwsze sukcesy. Mieliśmy znaczący wpływ na zmianę podejścia krajów europejskich do uchodźców z Syrii. Również społeczeństwo polskie wraz z rządem od kilku miesięcy wykazuje się ogromnym zainteresowaniem rozpowszechnianym przez nas tematem i dużą chęcią niesienia pomocy, czego efektem jest sprowadzenie blisko 150 osób w tym wielu dzieci. W świetle ogromu tragedii, której syryjscy chrześcijanie doświadczają każdego dnia, to wciąż jest jednak znacznie za mało. Potrzebne są realne zmiany w ustawodawstwie polskim i europejskim oraz jeszcze większa akceptacja dla udzielania pomocy na terenie RP.

Staramy się także doprowadzić do wzrostu działalności ustawodawczej w zakresie poszanowania praw kobiet i dzieci krzywdzonych ze względu na swoją kulturę, tradycję i religię.

Cele Fundacji Estera

RATOWANIE ŻYCIA I ZDROWIA
Życie i zdrowie to nadrzędne wartości dlatego też Fundacja Estera zajmuje się organizacją szeroko zakrojonej pomocy uchodźcom oraz osobom znajdującym się w regionach zagrożonych wojną. Działania te obejmują między innymi bezpośrednie ratowanie życia i ochronę zdrowia oraz wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym.

OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA
Wszyscy w Fundacji uważamy, że jednym z najważniejszych osiągnięć cywilizacyjnych jest przyznanie wszystkim ludziom równorzędnych praw. Fundacja Estera jest zaangażowana w działania przeciwko łamaniu praw człowieka. Szczególny sprzeciw budzą w nasz wszelkie formy przemocy i dyskryminacji najsłabszych - kobiet i dzieci.

INFORMACYJNY "RUCH OPORU"
Rozpowszechnianie informacji, prowadzenie publicznej dyskusji i tym samym poruszanie debaty społecznej często jest uznawane za działania poboczne i mniej ważne. Tymczasem, bez prowadzenia tego rodzaju działalności, nie doszłoby do wielu ważnych zmian społeczno-polityczno-gospodarczych. Wzbudzanie społecznego zainteresowania problemem i kompleksowe jego wytłumaczenie ma siłę, która potrafi zakończyć wojnę, położyć kres wielu ludzkim dramatom.

OCHRONA PRAW KONSTYTUCYJNYCH
Jednym z nielicznych, ale bardzo poważnym problemem systemu demokratycznego jest możliwość zaistnienia sytuacji, w której większość narusza prawa mniejszości. Aby to tego nie dochodziło, utworzono szereg mechanizmów - konstytucji, organizacji międzynarodowych, sądów, trybunałów.

Jednym z głównych czynników wywołujących sytuacje naruszeń praw mniejszości jest radykalizm religijny. Fundacja ma na celu uświadamianie, jak wielkim jest to zagrożeniem. Fundamentaliści islamscy w swoim postępowaniu kierują się bardzo skrajną interpretacją słów zawartych w Koranie. Ich wizja państwa i rządzącymi nim prawami jest sprzeczna z porządkiem konstytucyjnym każdego dojrzałego demokratycznego kraju. W krajach, w których większość społeczeństwa stanowią radykalni muzułmanie, demokratycznie narzucający prawo szariatu, łamane są prawa mniejszości religijnych oraz kobiet i dzieci. Taka sytuacja ma obecnie miejsce w samozwańczym Państwie Islamskim, taka sytuacja miała również miejsce chociażby w Afganistanie za czasów rządów Talibów. Łamane są wtedy podstawowe prawa człowieka, a kraj staje się kolebką dla organizacji terrorystycznych.

Największym zagrożeniem dla Europy jest teraz to, że wśród dużych zamieszkałych na naszym kontynencie populacji muzułmańskich, rekrutację prowadzą radykałowie a nawet terroryści. Niedawne zamachy w Paryżu zostały przeprowadzone przez terrorystów urodzonych we Francji.

Wzrost populacji radykałów islamskich jest teraz największym zagrożeniem dla Starego Kontynentu.

OD TOLERANCJI DO INTEGRACJI
Założeniem Fundacji Estera jest udzielanie pomocy uchodźcom, osobom z ochroną uzupełniającą lub pobytem tolerowanym, imigrantom i repatriantom oraz osobom ubiegającym się o status uchodźcy lub inną formę legalizacji pobytu w Polsce oraz działanie na rzecz ich integracji z polskimi obywatelami. Chcemy edukować polskie społeczeństwo w zakresie tego kim są syryjscy chrześcijanie - przed czym uciekają, jak bliska jest im nasza kultura, dlaczego trzeba im pomóc. Dążymy do tego, aby obalać mity narosłe wokół obywateli państw arabskich, zwłaszcza stereotyp myślowy, kwalifikujący wszystkich jako ortodoksyjnych muzułmanów. Zamierzamy zwiększać świadomość w zakresie faktycznego wizerunku chrześcijan syryjskich, którzy kierują się takimi samymi wartościami, co chrześcijanie europejscy. Będziemy dążyć do ukazywania wspólnej płaszczyzny kulturowej oraz podobieństw obyczajowości, a co za tym idzie łatwości w asymilacji.

NOWY POCZĄTEK
W pierwszej kolejności zajmujemy się ratowaniem życia i zdrowia uchodźców. Ale są też inne problemy, którymi musimy się kompleksowo zająć już w momencie, gdy ich życie i zdrowie jest już niezagrożone. Największą trudnością, z którą muszą zmagać się uchodźcy, jest brak środków do życia wywołany utratą wszystkich dotychczasowych dóbr materialnych oraz koniecznością rozpoczęcia życia zawodowego w zupełnie nowym dla nich miejscu o innej kulturze, tradycji, sytuacji ekonomicznej i rynku pracy. Ponadto nie można zapomnieć o barierze językowej. Dlatego musimy mieć świadomość, że rozpoczęcie przez nich nowego życia zawodowego musi być poprzedzone okresem aklimatyzacji. W tym czasie będą mieli możliwość odzyskania stabilizacji psychicznej po przeżytej traumie, wstępnego poznania nowego miejsca oraz nauczenia się języka. W tym wszystkim pomaga im Fundacja Estera.

Powyższe działania świadczone są nieodpłatnieIDEA BANK

PLN: 31 1950 0001 2006 0846 8518 0002
EUR: 04 1950 0001 2006 0846 8518 0003
USD: 74 1950 0001 2006 0846 8518 0003
BGB: 47 1950 0001 2006 0846 8518 0003

kod SWIFT: IEEAPLPA

Profil Facebook Fundacji Estera
O NAS
Kim jesteśmy
Jak działamy
Misja i cele
JAK MOŻESZ POMÓC
Zostań Darczyńcą
Zostań Opiekunem
Zostań Wolontariuszem
SKONTAKTUJ SIĘ
Formularz kontaktowy
Dla mediów
© Copyright by Fundacja Estera 2015


Zostań darczyńcą Zostań opiekunem Cele i misja fundacji Skontaktuj się z nami